"Het plakboek voor Herman Berkien van Hennie Ploeg"