"Het Laatste Nieuws"
Foto-impressie crematie Herman Berkien

V
an de plechtige crematie is door vier fotografen een impressie vastgelegd.