"Het Laatste Nieuws"
Advertentie op fcufans.nl

True Support zoekt vrijwilligers

Onlangs is bekend geworden dat voor de plaatsing van het standbeeld voor en van Herman Berkien nog een gedeelte van de financiën ontbreekt. Volgens de Stichting Vrienden Van Herman Berkien (SVVHB) wordt achter de schermen hard gewerkt aan de financiering en neemt de animo in het bedrijfsleven om geld beschikbaar te stellen toe, maar desondanks is alle hulp welkom. Dat beeld voor Herman Berkien moet er komen! Daarover zijn de meeste supporters van FC Utrecht het wel eens.

True Support heeft al eerder binnen haar mogelijkheden dit project ondersteund en is voornemens extra inspanningen te verrichten om de plaatsing van het beeld te laten realiseren. Wij zijn, in overleg met SVVHB, bezig om een vergunning te verkrijgen om voor één van de eerstkomende thuiswedstrijden van FC Utrecht een collecte te organiseren rond het stadion.
Daarvoor hebben wij een aantal vrijwilligers nodig die voorafgaand aan een competitiewedstrijd, vermoedelijk NAC thuis, dit goede doel willen ondersteunen.

Als je geïnteresseerd bent om een fysieke bijdrage te leveren (collecteren dus!), verzoeken wij je dit even door te geven aan info@truesupport.nl. Uiteraard kun je je ook persoonlijk aanmelden in ons home of bij een van de bestuursleden. Zodra de vergunning binnen is en de
datum definitief is vastgesteld, zullen wij nader informeren.

Namens SVVHB danken wij jou alvast voor de steun. Laten we er samen voor zorgen dat er een grote stap voorwaarts wordt gezet!

Bestuur True Support