"Het Laatste Nieuws"

Collecte standbeeld Herman Berkien op 18 maart 2007


http://www.fcufans.nl/nieuws_detail.php?2177

Medio januari bereikten ons berichten dat de financiering van het standbeeld van Herman Berkien nog niet rond was. Een onwaardige situatie voor een Utrechtse entertainer die met zijn liedjes veel voor de stad en (de supporters van) FC Utrecht heeft betekend. Voor ons reden om ook in actie te komen. Na afstemming met de Stichting Vrienden van Herman Berkien hebben we besloten om rondom een wedstrijd van FC Utrecht een collecte te organiseren om geld in te zamelen voor het standbeeld.

In eerste instantie was het de bedoeling om de collecte te houden op 11 februari. Op die datum was er echter al een collecte ingepland. De komende weken staan er voor FC Utrecht uit- en avondwedstrijden op het programma. De eerstvolgende mogelijkheid diende zich daarom pas aan medio maart.

Inmiddels heeft de afdeling Bijzondere Wetten van de Politie Utrecht een vergunning afgegeven voor het houden van een collecte op 18 maart 2007 rondom het stadion van FC Utrecht. Op korte termijn gaan we samen met FC Utrecht bespreken hoe we samen deze collecte voor het standbeeld van Herman Berkien tot een groot succes kunnen maken.

Voor de collecte op 18 maart aanstaande zijn we overigens nog op zoek naar vrijwilligers die voorafgaand aan (en mogelijk in de rust van) de wedstrijd FC
Utrecht Ė Vitesse een collectebus willen hanteren om zodoende zijn of haar steentje bij te dragen aan het welslagen van de actie. Via info@truesupport.nl kunnen geÔnteresseerden zich hiervoor aanmelden.

We hebben goede hoop dat we samen met de club en haar trouwe supporters voor een substantiŽle bijdrage aan de definitieve totstandkoming van het standbeeld kunnen zorgen.


Bestuur True Support