"Het Laatste Nieuws"

Collecte Herman Berkien succesvol


http://www.fcufans.nl/nieuws_detail.php?2306

Vandaag hebben wij met ruim 20 enthousiaste supporters de collecte gehouden voor het standbeeld van Herman Berkien. De weergoden waren ons gunstig gezind, het bleef nagenoeg droog. In de door FC Utrecht aan ons beschikbaar gestelde persruimte hebben wij vanaf ongeveer 12.15 uur de collectanten ontvangen en alle formaliteiten in orde gemaakt. De legitimatiebewijzen werden gekopieerd, de collectebussen uitgereikt, de collectanten werden gekleed met speciaal voor de collecte aangeschafte windjacks en vervolgens zocht iedereen zijn of haar plekje op rondom het stadion. Ook Inge Berkien en haar zoon Patrick hebben de gehele periode met de collectebus in de hand gestaan. Robert van den Ham, bestuurslid van Stichting Vrienden van Herman Berkien en auteur van het boek "Herman Berkien, Herman over zichzelf-anderen over Herman" stond zijn mannetje. Dit boek is overigens nog steeds te koop voor 19,50 (donateurs van True Support ontvangen een korting van 2,50) en de opbrengst gaat in zijn geheel naar het standbeeld.

Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse zijn de bussen geleegd en is de opbrengst geteld en vastgelegd. De supporters van FC Utrecht hebben samen een bedrag van 3.250,06 bijeengebracht! Nadat dit bedag bekend was hebben wij direct toegezegd dit bedrag te verhogen naar 3.500,--. Vervolgens hebben wij contact gehad met de overige geledingen en die hebben alle drie nog eens een flinke duit in het zakje gedaan. De Business Associates en de Vrienden van FC Utrecht bevestigden beiden 500,-- te doneren. De Supporters Vereniging maakte met een toezegging van 1.000 (!) het feest helemaal compleet. Met andere woorden, binnenkort kunnen wij een bedrag van 5.500,-- overmaken ten gunste van de Stichting Vrienden van Herman Berkien, waardoor de realisatie van het standbeeld voor Herman een forse stap dichterbij is gekomen.

Wij willen iedereen die eraan mee heeft gewerkt dit prachtige bedrag bijeen te krijgen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Uiteraard de collectanten, die belangeloos een paar uur hebben staan kleumen in de buitenlucht, maar ook alle supporters die met grote en kleine bedragen hun gevoel hebben laten spreken. En niet te vergeten de BA's, de Vrienden van FC Utrecht en de Supporters Vereniging die door hun gulle giften een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Bestuur True Support