"Het Laatste Nieuws"

Afronding collecte Herman Berkien


http://www.fcufans.nl/nieuws_detail.php?2336

Met het afleggen van verantwoording bij afdeling Bijzondere Wetten van de politie te Utrecht, is de collecte voor het standbeeld van Herman Berkien vandaag officieel afgerond.

Wij danken nogmaals alle collectanten voor hun inzet tijdens de collecte en hopen dat zij met het draaien van één van zijn ontvangen cd's nog lang aan hun positieve bijdrage zullen blijven denken.

Aan de drie collectanten met de hoogste opbrengst, wordt zoals vooraf aangekondigd het boek van Herman Berkien - "Herman over zichzelf, anderen over Herman"- geschonken. Zowel Inge Berkien als Robert van den Ham zullen een persoonlijke boodschap meegeven in het boek.

Vanzelfsprekend zijn alle collectanten welkom op Klein Galgenwaard voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II, maar in het bijzonder de winnaars van het boek: Fred van der Werff (€ 283,85), Peter Dekker ( € 269,87) en Remko Kool ( € 211,48). Alle collectanten krijgen via de mail ( voor zover bij ons bekend) een overzicht van de handmatig getelde opbrengst per collectant.

Namens Inge Berkien en de stichting Vrienden van Herman Berkien, dank!

Zie ook: http://www.unieuws.nl/index.php?p=6528