"Het Laatste Nieuws"


Ondertussen in de gemeenteraad

Gekopieerd van: http://www.dichtbij.nl

REGIO| 20 oktober 2012| Door Vincent Oldenborg, dichtbijredacteur

UTRECHT - Nestor Vincent Oldenborg geeft regelmatig inzicht in de gang van zaken in de Utrechtse gemeenteraad. Deze week: Festivalstad.

Festivalstad 


'Het bruist aan alle kant....' Toen Herman Berkien deze beroemde regel op papier zette, heeft hij vast niet bedacht dat die regel ooit de titel van een gemeentelijke evenementennota zou worden. Het kan haast geen toeval zijn, dat in de week dat het Mirlitontheater, ooit de thuisbasis van Herman, tijdelijk werd heropend, dat bruisen van ons stadsjie aan de orde was op de raadsinformatieavond. Er zijn namelijk nog al wat Utrechters die zich afvragen of al de gebruis niet een tikkie minder kan.

De afgelopen zomer werden we, als raadsleden, regelmatig vergast op telefoontjes en mailtjes over het doordringende boinke, boinke dat op menig zomeravond in grote delen van de stad te horen was, en voor velen een rustige avond op het balkon of in de achtertuin verpestte. Nu is het ervaren van overlast een heel persoonlijk gebeuren. Niet iedereen is er even gevoelig voor. Wat de een ervaart als takkeherrie, wordt door de ander beleefd als 'wel gezellig'. Maar er zijn natuurlijk grenzen.

Die grenzen liggen vast in een aantal regelingen, zoals de algemene plaatselijke verordeningen en de eerder genoemde evenementennota die de raad in 2009 heeft vastgesteld. Die laatste is echter nooit geschreven om het aantal evenementen, en daarmee de mogelijke overlast, te beperken. Sterker nog, het tegendeel is het geval.

Utrecht wil hoge plek op festivalranglijst behouden


Vanuit het idee van stadspromotie wilde Utrecht zijn hoge plaats op de ranglijst van festivalsteden behouden. Omdat er wel erg veel gefeest werd in de binnenstad, leek het een logische keus om de festiviteiten wat meer over de stad te spreiden. Dat alles vanuit het principe 'Gedeelde vreugd is dubbele vreugd' of zo u wilt 'Gedeelde smart is halve smart'.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is het hoog tijd om in beeld te brengen wat het heeft opgeleverd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel even schrok toen bleek dat we tot eind september al bijna 800 'evenementendagen' tellen. Dat is bijna drie evenementen per dag. Herman had gelijk, 'Het bruist aan alle kant'.  Ik ben benieuwd wat uw ervaringen zijn met alle feestjes in de stad, want hierover is het laatste woord in de raad nog niet gesproken.